Brussel. Stop de besparingen! Wij willen onze gemeente terug!

Voor een radicaal plan voor openbare investeringen om massaal woningen, scholen en creches te bouwen, jobs te creëren en onze koopkracht te versterken

Pamflet van Gauches Communes (Brussel).

 

Niemand zal het ontkennen : overal zijn er tekorten! Gebrek aan goede, betaalbare woningen, gebrek aan crèches, plaatsgebrek in de scholen… Niemand blijft gespaard van de tekorten, terwijl tegelijkertijd de belastingen blijven stijgen. De gemeentebesturen rekenen ons de kost door van de crisis en van het failliet van Dexia en de Gemeentelijke Holding. En we mogen er vergif op innemen: na de verkiezingen zal het nog harder worden…

 

Verzet op alle beleidsniveaus!

De regering Di Rupo (PS) was nog in haar wittebroodsweken, of ze legde ons al een eerste keer een rekening voor met een besparingsplan van 14 miljard € voor 2012 (oorspronkelijk 11,9 miljard €, gevolgd door een “herziening” van 2,3 miljard € in de lente van 2012). Het plan bevatte een aanval tegen onze pensioenen en werkloosheidsuitkeringen.

Op alle beleidsniveaus wordt er bespaard: aanvallen op onze arbeidscondities door de federale regering, verhogingen van de tarieven bij het openbaar vervoer en verlaging van de budgetten voor sociale woningbouw door de gewesten, gebrek aan middelen voor crèches en scholen bij de gemeenschappen,… Er zijn tal van voorbeelden van hoe men de besparingsmaatregelen de voorbije jaren netjes heeft verdeeld over de beleidsniveaus. Onze politici proberen daardoor telkens de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan middelen door te schuiven naar een ander niveau. Het zijn nochtans dezelfde politici die op alle niveaus vertegenwoordigd zijn, van in de gemeenten tot in de federale regering. Wij laten ons de zwartepiet niet doorspelen!

Een alternatief op de besparingen

Besparen, dat werkt niet. Zijn de Grieken, Ieren en Portugezen, die de diktaten van de markten en Europese Unie hebben gevolgd vandaag beter af dan de IJslanders, die het reddingsplan voor de banken verworpen hebben per referendum? Neen. We hebben nood aan een radicaal programma van publieke investeringen om massaal werk te maken van sociale woningbouw, gratis onderwijs, openbare crèches, goede jobs en statuten voor het gemeentepersoneel en een verhoging van de koopkracht door het verminderen van de energieprijzen.

Onbetaalbaar? Niet als we de fiscale cadeaus aan de bedrijven terugnemen, en we de schulden weigeren terug te betalen. Niet als we de factuur voor de crisis laten betalen door de superrijken, de échte verantwoordelijken voor de crisis. Niet als we de banken nationaliseren en omvormen tot een publieke financiële sector onder democratische controle, die goedkope kredieten biedt aan de bevolking en onze spaargelden veilig kan beleggen. Niet als we de cruciale sectoren van de economie terug in eigen handen nemen, als openbare dienst onder democratische controle.

Voor een links front in België!

Met de eenheidslijsten ‘‘Gauches Communes’’ willen we de woede die vandaag bestaat tegen de besparingen politiek organiseren, en aantonen wat een strijdbaar politiek alternatief op gemeentelijk niveau kan betekenen. Gauches Communes is de stem van het verzet en van de strijd voor de belangen van jongeren, werkenden, steuntrekkers en gepensioneerden, de stem om de 99% van de bevolking te verdedigen. In Frankrijk, met het Front de Gauche en in Griekenland, met Syriza, zagen we al hoe massaal de steun voor zo’n brede formatie kan zijn.

 

In tegenstelling tot de traditionele politici engageren de kandidaten van “Gauches Communes” zich om:

  • Actief verzet te organiseren tegen de besparingspolitiek en aan geen enkele coalitie deel te nemen met partijen die besparingen voorstellen.
  • Te zullen leven aan een gemiddeld arbeidersloon en geen betaalde mandaten te zullen cumuleren. Alle andere inkomsten zullen integraal gebruikt worden om onze campagnes te financieren tegen antisociale maatregelen.
  • De standpunten te verdedigen die collectief en democratisch worden aangenomen door onze sympathisanten en miltanten.
468 ad