Persbericht eenheidslijsten ‘Gauches Communes’. Onze gemeenten terug in eigen handen nemen

Een alternatief op de crisis: samen is het mogelijk !

 

Niemand zal het ontkennen : overal zijn er tekorten! Gebrek aan goede, betaalbare woningen, gebrek aan crèches, plaatsgebrek in de scholen… Niemand blijft gespaard van de tekorten, terwijl tegelijkertijd de belastingen blijven stijgen. De gemeentebesturen rekenen ons de kost door van de crisis en van het failliet van Dexia en de Gemeentelijke Holding. En we mogen er vergif op innemen: na de verkiezingen zal het nog harder worden…

 

Verzet op alle beleidsniveaus!

Gauches communes

De regering Di Rupo (PS) was nog in haar wittebroodsweken, of ze legde ons al een eerste keer een rekening voor met een besparingsplan van 14 miljard € voor 2012 (oorspronkelijk 11,9 miljard €, gevolgd door een “herziening” van 2,3 miljard € in de lente van 2012). Het plan bevatte een aanval tegen onze pensioenen en werkloosheidsuitkeringen.

Op alle beleidsniveaus wordt er bespaard: aanvallen op onze arbeidscondities door de federale regering, verhogingen van de tarieven bij het openbaar vervoer en verlaging van de budgetten voor sociale woningbouw door de gewesten, gebrek aan middelen voor crèches en scholen bij de gemeenschappen,… Er zijn tal van voorbeelden van hoe men de besparingsmaatregelen de voorbije jaren netjes heeft verdeeld over de beleidsniveaus. Onze politici proberen daardoor telkens de verantwoordelijkheid voor het gebrek aan middelen door te schuiven naar een ander niveau. Het zijn nochtans dezelfde politici die op alle niveaus vertegenwoordigd zijn, van in de gemeenten tot in de federale regering. Wij laten ons de zwartepiet niet doorspelen!

Besparen is niet onvermijdelijk!

Besparen, dat werkt niet. Zijn de Grieken, Ieren en Portugezen, die de diktaten van de markten en Europese Unie hebben gevolgd vandaag beter af dan de IJslanders, die het reddingsplan voor de banken verworpen hebben per referendum? Neen. We hebben nood aan een radicaal programma van publieke investeringen om massaal werk te maken van sociale woningbouw, gratis onderwijs, openbare crèches, goede jobs en statuten voor het gemeentepersoneel en een verhoging van de koopkracht door het verminderen van de energieprijzen.

Onbetaalbaar? Niet als we de fiscale cadeaus aan de bedrijven terugnemen, en we de schulden weigeren terug te betalen. Niet als we de factuur voor de crisis laten betalen door de superrijken, de échte verantwoordelijken voor de crisis. Niet als we de banken nationaliseren en omvormen tot een publieke financiële sector onder democratische controle, die goedkope kredieten biedt aan de bevolking en onze spaargelden veilig kan beleggen. Niet als we de cruciale sectoren van de economie terug in eigen handen nemen, als openbare dienst onder democratische controle.

Voor een Front de Gauche in België!

Met de eenheidslijsten ‘‘Gauches Communes’’ willen we de woede die vandaag bestaat tegen de besparingen politiek organiseren, en aantonen wat een strijdbaar politiek alternatief op gemeentelijk niveau kan betekenen. Gauches Communes is de stem van het verzet en van de strijd voor de belangen van jongeren, werkenden, steuntrekkers en gepensioneerden, de stem om de 99% van de bevolking te verdedigen. In Frankrijk, met het Front de Gauche en in Griekenland, met Syriza, zagen we al hoe massaal de steun voor zo’n brede formatie kan zijn.

Onze campagne

Gauches Communes zal opkomen in Sint-Gillis, Jette, Elsene en Anderlecht. Gauches Communes werkt met openbare algemene vergaderingen tijdens haar campagne, waarbij het programma en de werkwijze collectief en actief worden besproken en uitgewerkt. De campagne wordt ondersteund door de Linkse Socialistische Partij (LSP-PSL), de Humanistische Partij (HP-PH) en het Comité voor een Andere Politiek (CAP).

Onze kandidaten: op de openbare startvergadering op 1 juni zijn de lijsttrekkers van de campagne gekozen. De lijsten zijn tweetalig, en staan open voor werkenden, syndicalisten, jongeren, gepensioneerden, steuntrekkers en verschillende organisaties en actoren ter linkerzijde die zich verzetten tegen de besparingen in onze gemeenten, en die ook bereid zijn een werkelijk links politiek verlengstuk uit te bouwen, een links eenheidsfront in België.

In tegenstelling tot de traditionele politici engageren de candidaten van “Gauches Communes” zich tot:

  • Aan geen enkele coalitie deel te nemen met partijen die besparingen voorstellen, en actief verzet te organiseren tegen de besparingspolitiek
  • Geen betaalde mandaten te zullen cumuleren, maar te leven aan een gemiddeld arbeidsloon. Alle andere inkomsten zullen integraal gebruikt worden om onze campagnes te financieren tegen antisociale maatregelen
  • de standpunten te verdedigen die collectief en democratisch worden aangenomen door onze sympathisanten en miltanten

Onze lijsstrekkers:

  • Anja Deschoemacker, 41 jaar, bediende en lijsttrekker in Sint-Gillis
  • Gilles Smedts, 50 jaar, ingenieur en lijsttrekker in Jette
  • Karim Brikci-Nigassa, 29 jaar, brancardier en vakbondsafgevaardigde, lijsttrekker in Elsene
  • Charles Ruiz, 56 jaar, consultant in de IT-sector, lijsttrekker in Anderlecht

Contact : Anja Deschoemacker, woordvoerster Gauches Communes 0473/92.28.33 info@reprenonsnoscommunes.be facebook/reprenonsnoscommunes

468 ad