Voor linkse eenheidslijsten in de gemeenteraadsverkiezingen

Startvergadering

1 juni 2012 – 19u – «Randstad»

Hovenierstraat 47 1080 Sint-Jans-Molenbeek

HET IS NIET AAN ONS OM DE SCHULDEN VAN DE SPECULANTEN TE BETALEN

Overal in Europa hebben de regeringen publiek geld verkwist door het collectiviseren van de schulden van speculerende banken. Tegelijk hebben hun antisociale aanvallen de lonen en uitkeringen van de Griekse, Portugese, Spaanse en Ierse gezinnen gehalveerd. Miljoenen jongeren, arbeiders, werklozen, gepensioneerden… zijn in de armoede gegooid. Terwijl de bankiers en de bazen buitensporige winsten blijven opeenstapelen, zijn de politici in België overeengekomen om ons garant te stellen voor hun schulden ten belope van 130 miljard euro. Indien die garanties geactiveerd worden, bevinden we ons meteen volop in een Griekse tragedie.

ZIJ HEBBEN GESPECULEERD MET HET GELD VAN ONZE GEMEENTEN – NU DOEN ZE ONS DE REKENING BETALEN!

De raad van beheer van Dexia zit propvol politici. Nochtans maximaliseerde dit bedrijf het risico om zo een « hoog » rendement te verkrijgen. In volle bankencrisis hebben de gemeentelijke meerderheden in 2008-2009 hun deelname in de Gemeentelijke Holding, aandeelhouder van Dexia, verhoogd door leningen aan te gaan bij datzelfde Dexia! Terwijl er al een tekort was aan plaatsen in de scholen en de kinderopvang, aan sociale woningen en aan personeel (waar quasi geen nieuwe vaste benoemingen meer gebeuren, … voeren de gemeentelijke autoriteiten een politiek van besparingen en taksen. Gezien de verkiezingen die eraan komen, proberen ze die te versluieren. Zo zijn sinds 2008 de kosten voor de distributie van gas, elektriciteit en water, beheerd door de intercommunales, fors verhoogd. In veel gemeentelijke budgetten komen deze verhogingen overeen met een compensatie van de verliezen die geleden worden door het einde van de dividenden vanwege Dexia sinds 2008. Zo hebben de politici de kosten van de speculatieve orgie naar onze facturen verplaatst.

EEN NIEUWE STEMMING KOMT ERAAN. LAAT ONS DE MACHT NEMEN!

De algemene stakingen in Europa, de revoluties in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de Occupy- en Indignados-bewegingen … maken deel uit van een wereldwijd verzet tegen de pogingen om ons te laten opdraaien voor de kosten van de redding van de banken, voor de crisis van het kapitalisme. Dit verzet begint zich in verschillende Europese landen ook op electoraal vlak uit te drukken. Het succes van het Front de Gauche in Frankrijk rond strijdbare eisen als “de creatie van een publieke financierspool” illustreert het potentieel. Deze aspiraties zijn ook aanwezig in België, wat geïllustreerd wordt in het enthousiasme over de campagne van het Front de Gauche dat er in syndicale middens heerst.

EEN PROJECT OM OP TE BOUWEN. DE GEMEENTE IS HET EERSTE NIVEAU.

De schuldenlast en de speculatie bieden ons geen enkel toekomstperspectief. Enkel de rijkdom van de planeet en van ons werk kunnen ons welzijn verzekeren. De marktwetten zijn dictaten en regels die door enkelen zijn ingevoerd. De uitdagingen die ons wachten zijn:

  • De macht uit de handen van de financiële markten, de multinationals of nog de ratingbureaus nemen
  • De controle verkrijgen over diensten die onontbeerlijk zijn voor de levenskwaliteit, zoals de energiesector, transport, onderwijs, gezondheid, communicatie, sociale woningen, de financiële sector.
  • Het kapitalisme en haar onbezonnen en berekende risico’s (kernenergie, conflicten, oorlogen, hongersnoden, geprogrammeerde armoede, klimaatopwarming …) naar de geschiedenis verwijzen.
  • Een echte democratie, sociale rechtvaardigheid, respect en vrede opbouwen.

 

VOOR LINKSE EENHEIDSLIJSTEN IN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

We roepen op voor het opzetten van een eenheidsinitiatief dat de verschillende componenten ter linkerzijde en de werkenden, uitkeringstrekkers, gepensioneerden, jongeren … die de besparingspolitiek weigeren en duidelijk kiezen voor de solidariteit samenbrengt. In afwachting roepen we op samen te komen rond een project van acties en lokale linkse lijsten in Brussel voor de verkiezingen van oktober 2012 en nadien. We vragen jullie deze oproep te tekenen en breed te verspreiden.

De Brusselse afdelingen van Linkse Socialistische Partij (LSP-PSL), Parti Humaniste (PH), Comite voor een andere politiek (CAP)

468 ad