Protestactie aan gemeenteraad Sint-Gillis tegen verhogingen energieprijzen – Burgemeester en schepenen doen alsof hun neus bloedt…

Donderdagavond 31 mei 2012 was er een protestactie aan de gemeenteraad van Sint-Gillis op initiatief van LSP, PH en CAP. Een 40-tal personen betoogden tegen de systematische verhogingen van de lasten die de gemeente legt op energie, lasten die wij betalen via onze energiefactuur. Een inwoner van Sint-Gillis betaalt zo jaarlijks 110€ aan verborgen belastingen op energie. We kwamen tussen in de gemeenteraad met de vraag de verhogingen terug te draaien, en de gevolgen van de crisis te laten betalen door de 1% rijksten en speculanten, niet via verborgen belastingen op arbeiders en hun gezinnen.

Verslag door Tim

Een 40-tal inwoners van Sint-Gillis en militanten van de oproep “onze gemeente in eigen handen nemen” verzamelden rond 19u aan het gemeentehuis om te protesteren tegen de verhogingen van de energieprijs. Het is opvallend hoe de extra inkomsten die de gemeente Sint-Gillis krijgt door de verhogingen van de lasten op energie precies overeenkomen met de bedragen ze verloor in het Dexia-debacle. Betalen wij misschien nogmaals de prijs voor het failliet van Dexia? We wilden meer uitleg van de gemeenteraad, en wilden dat de gemeente zou stoppen met geld te verdienen op onze hoge energiefacturen. We vroegen ook of de Gemeente Sint-Gillis bereid zou zijn het initiatief te nemen om binnen SIBELGA een verlaging van de distributietarieven voor te stellen, en de andere Brusselse gemeenten op te roepen hetzelfde te doen.

Gemeenteraad ontkent

De reactie van plaatsvervangend burgemeester Cathy Marcus (PS) en schepen van financiën Patrick Debouverie (MR) was ontnuchterend: in plaats van te antwoorden op onze vragen, probeerden ze de discussie te herleiden tot een puur technisch steekspel. Volgens het gemeentebestuur zou het helemaal niet gaan om een systematische verhoging van lasten tussen 2008 en 2012, maar waren er in de periode 2010-2012 enkele “uitzonderlijke inkomsten” uit gas en elektriciteit: in 2010 een uitzonderlijk dividend vanuit SIBELGA, in 2011 en 2012 een “verkoop van oude leidingen en kabels aan SIBELGA”.

We waren op de hoogte van het “uitzonderlijke” dividend dat Sibelga in 2010 aan de gemeenten uitkeerde. Het geld van dat “uitzonderlijke” dividend werd mogelijk door het opdrijven van de tarieven voor de distributie aan de gebruikers. In plaats van het geld te gebruiken om onze facturen in bedwang te houden, werd het gebruikt om de put te vullen die er kwam omdat toevallig in hetzelfde jaar een einde kwam aan de inkomsten uit de deelname in Dexia. Een gelukkige samenloop van omstandigheden?

De burgemeester en schepen probeerden ons te pakken op het feit dat er in onze pamfletten over de verkoop van oude leidingen en kabels niets stond. Nochtans hebben we het gemeentebestuur sinds maart 2012 herhaaldelijk, zowel telefonisch, per email, als ter plekke in het gemeentehuis gevraagd om opheldering over de cijfers die in de begroting stonden als inkomsten uit gas en elektriciteit. We hebben hierover zelfs herhaaldelijk met schepen Debouverie persoonlijk overlegd. Ondanks beloftes die ons werden gedaan, kregen we nooit antwoord op onze vragen. De tactiek van de gemeente is dus duidelijk: eerst systematisch weigeren duidelijkheid te verschaffen over de cijfers, en daarna een technisch detail gebruiken om de grond van de discussie uit te weg te gaan… Want, ongeacht waar de verhoging ook op is gebaseerd, is er wel degelijk een verhoging van de inkomsten uit gas en elektriciteit voor de gemeente van 2,6 miljoen € in 2008 naar 5,3 miljoen € in 2012. Dit heeft het gemeentebestuur dan ook niet kunnen ontkennen.

Reactie van de gemeente op verontruste inwoners: zwijgen en intimideren?

De gemeente heeft tot nog toe systematisch geweigerd om informatie te verschaffen over haar extra inkomsten uit gas en elektriciteit. Wanneer een groep inwoners van de gemeente zich dus zorgen maakt over haar energiefactuur, en bij de gemeente opheldering vraagt over de extra inkomsten die zij opstrijkt op basis van deze energieprijzen, weigert de gemeente te antwoorden. Ons pamflet hierover was nog geen week in circulatie, of we kregen reeds een intimiderende brief van de advocaten van Yasmina Nekhoul (PS), het gemeenteraadslid dat Sint-Gillis vertegenwoordigt in de Raad van Bestuur van SIBELGA. In die brief werd gedreigd met gerechtelijke stappen wegens “laster en eerroof” als we ons pamflet niet onmiddellijk zouden terugtrekken. Mevrouw Nekhoul vergat ons wel te melden waar er dan wel sprake is van “laster en eerroof”: welke stukken in ons pamflet zijn volgens haar verkeerd? Eerst weigert de gemeente te antwoorden op onze vragen, als we ons als inwoners van Sint-Gillis organiseren worden we afgedreigd.

“Het zijn wij niet, het is Di Rupo”

Een andere argument dat de gemeente aanbracht is dat zij zelf geen enkele invloed heeft op de prijzen die SIBELGA aanrekent, het zou immers enkel de CREG zijn die over deze prijzen beslist. Dit is wel een heel vreemde interpretatie van de rol die de CREG speelt: wil het gemeentebestuur dus zeggen dat het de CREG is die de begroting van SIBELGA opstelt? De CREG controleert enkel de prijzen van de energiedistributie, en gaat na of de rekening van SIBELGA wel klopt. Maar het is SIBELGA zelf die haar begroting opstelt. De 19 Brusselse gemeenten hebben SIBELGA voor 70% in eigen handen, het is dus absurd te zeggen dat de gemeenten geen inspraak hebben in deze prijzen. Het is trouwens de CREG zélf die in januari 2012 aan de alarmbel trok omdat de distributietarieven die de gemeenten in België opleggen abnormaal hoog zijn. Wil het gemeentebestuur van Sint-Gillis dus zeggen dat de CREG liegt?

In feite probeert het gemeentebestuur hier te goochelen met bevoegdheden: ze beweert hier dat het niet de gemeenten zijn, maar de federale regering die verantwoordelijk is voor de stijgingen van de energieprijzen. Toen de SP.a onlangs in het Brusselse parlement tussenkwam over de distributietarieven van SIBELGA, was het antwoord dat dit niet de bevoegdheid is van de Brusselse gewestregering, maar van de gemeenten. Zo spelen de politici elkaar voortdurend de zwartepiet door: het is altijd een ander niveau dat schuldig is. Dezelfde partijen die in het gemeentebestuur zitten bevinden zich ook in de Brusselse of federale regering. Het zijn dezelfde partijen die overal hetzelfde antisociale besparingsbeleid voeren.

“Nodig om gemeentefinanciën op orde te brengen”

Een laatste argument van schepen Debouverie was dat de inkomsten uit gas en elektriciteit niet werden gebruikt voor het dempen van de Dexia-put in de begroting, maar om crèches, scholen en gemeentepersoneel te betalen. Uiteraard wisten we wel dat onze politici wel slim genoeg zijn om de extra inkomsten uit energie niet in de begroting in te schrijven als “compensatie voor verliezen Dexia”. Maar de vraag is hoe dit gat in de begroting voor crèches, scholen en gemeentepersoneel er dan gekomen is, waarom was er geen geld meer voor die zaken? Is dhr. Debouverie als schepen van financiën dan zo’n slechte boekhouder dat hij “vergeten” is hiervoor middelen te voorzien? De verliezen uit Dexia hebben wel degelijk een gat van 2,5 miljoen € in de gemeentebegroting geslagen, geld dat dus elders moest worden gehaald.

Wij eisen alleen dat het geld dat nodig is om essentiële openbare diensten te betalen wordt gezocht bij de 1% rijksten en speculanten, en niet via onze energiefactuur.

Geen vuiltje aan de lucht?

Het standpunt van het gemeentebestuur is nu duidelijk: volgens haar gaat het allemaal om een vergissing, en is de stijging van de energieprijzen slechts een illusie. En als er al een stijging is, is dat de schuld van de federale regering. Di Rupo zal het graag horen, van zijn partijgenoten Charles Picqué en Cathy Marcus. Door de discussie te voeren over technische details, en niet over de grond van de zaak, namelijk de stijgende inkomsten uit energie voor de gemeenten, die wij moeten betalen via onze facturen, zorgde het gemeentebestuur dat het niet moest antwoorden op onze vragen. Er komt dus geen initiatief vanuit de gemeente Sint-Gillis om de tarieven van SIBELGA te verlagen. Er komt dus geen initiatief om een herfinanciering van de gemeenten te eisen die wordt betaald door de 1%, in plaats van door extra lasten voor de werkende bevolking. Sint-Gillis laat het Dexia-debacle gewoon verder betalen door haar inwoners…

Wij nemen geen genoegen met dit ontwijkende antwoord van het gemeentebestuur. We zullen schepen Debouverie nogmaals contacteren om ons eindelijk een duidelijk antwoord te geven op onze vragen over de begroting. We zullen de extra inkomsten uit energie voor 2011 en 2012 (verkoop van leidingen en kabels) nauwgezet onderzoeken. We zullen daarna een uitgebreid antwoord schrijven op de arrogante en ontwijkende reactie vanuit het gemeentebestuur.

De houding van het gemeentebestuur toont één ding aan: dit bestuur zal niet aan onze kant staan als we ons willen organiseren tegen de besparingen die ons ook na 14 oktober te wachten zullen staan, we zullen het zelf moeten doen. We hebben gemerkt dat onze campagne voor heel wat enthousiasme heeft gezorgd bij een heel aantal inwoners van Sint-Gillis. We willen dit enthousiasme smeden tot een georganiseerde en actieve oppositie tegen het besparingsbeleid van onze gemeenten, alsook tegen besparingen op alle andere bestuursniveaus. We willen vechten voor een maatschappij waarin de behoeften van de meerderheid van de bevolking centraal staan, en niet de winsten van de 1%! Werk mee met onze campagne!

 

 

 

 

 

 

 

 

saintgilles03

468 ad