Stop de tariefverhogingen bij de MIVB – 1 februari protestactie voor gratis en degelijk openbaar vervoer

Stop de tariefverhogingen bij de MIVB

Eén rit kost binnenkort 2,10 euro en een tienrittenkaart 14 euro!

1 februari om 14u aan Place Albert: protestactie voor gratis en degelijk openbaar vervoer

 

Na de afschaffing van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, het verdwijnen van de jongerenabonnementen voor -25-jarigen (waardoor 8.000 jongeren geraakt worden) en de verhoging van de sociale tarieven, komt er nu opnieuw een tariefverhoging bij de MIVB met een gemiddelde stijging van 2,5%. De MIVB stelde eerder letterlijk dat het de klanten wil uitmelken! Dat leidde tot unanieme veroordelen van de politici, maar die hadden het enkel over de vorm en niet over de kern van de kwestie. Zoals elk jaar stemden ze in het Brusselse parlement gewoon voor een zoveelste verhoging van de tarieven.

Op het begin van hun mandaat verklaarden PS, CDH en Ecolo nochtans dat ze voorstander waren van gratis openbaar vervoer in Brussel. Ze beslisten echter meteen om poorten te plaatsen aan de uitgang van de metro, in station Albert werd dit getest. Voor de installatie hiervan werd zowat 43 miljoen euro uitgetrokken. Dat gaat natuurlijk regelrecht in tegen de belofte van gratis vervoer. Onder de twee laatste legislaturen van Picqué stegen de tarieven ongeveer dubbel zo snel als de inflatie. De Brusselse regering voerde tegelijk voor 46 miljoen euro besparingen bij de MIVB door waarbij ook de arbeidsvoorwaarden en lonen onder vuur lagen.

Er is een massale publieke herfinanciering nodig en een controle van het personeel en de reizigers om tot een gratis en kwaliteitsvolle dienst te komen die tevens een antwoord biedt op de problemen van de files en de vervuiling.

De nieuwe tarieven gaan in op 1 februari. Dat is waarom we op zaterdag 1 februari met de campagne ‘Reprenons Nos Communes’ een protestactie organiseren. We verzamelen om 14u aan het station Albert om te protesteren tegen de besparingen van de regering Picqué-Vervoort bij de MIVB.

Anja Deschoemacker, lijsttrekker van Gauches Communes dat 3,65% van de stemmen in Sint-Gillis haalde in 2012, verklaarde hierover vorig jaar in de media: “Er wordt ons gezegd dat het onmogelijk is. Er wordt voor 45 miljoen euro bij de MIVB bespaard, terwijl er tegelijk wordt geïnvesteerd in controlepoorten. Het gaat om een politieke beslissing. De regeringsverklaring van 2009 had het over gratis vervoer. Vandaag wordt daar niet meer over gesproken. Dit beleid gaat in tegen alle retoriek over ecologie, mobiliteit,…”. Le Soir van 2 februari 2012 voegde er aan toe: “LSP keert zich tegen de beslissingen van verschillende machtsniveaus. “Het is een andere manier voor deze regering om de factuur van de crisis en de schulden op de gewone burger af te wentelen. Dat gebeurt op federaal en regionaal vlak en na de verkiezingen ongetwijfeld ook op lokaal vlak…” (Le Soir 2 februari 2012)

468 ad